Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa konwencja w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach

Artykuł 13
Nieuzasadnione opóźnienie lub zatrzymania statków

1. Należy podejmować wszelkie możliwe wysiłki, aby uniknąć nieuzasadnionego zatrzymania lub opóźnienia odprawy statków jakie wyniknąć mogą z art. 11 lub art. 12.

2. Kiedy statek jest zbyt długo zatrzymany lub jego odprawa opóźniona na podstawie art. 11 lub art. 12, to będzie on uprawniony do odszkodowania za wszelkie straty lub poniesione szkody.