Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o ochronie Renu

Artykuł 2
Zakres

Niniejszą Konwencję stosuje się do:

a) Renu;

b) wód gruntowych oddziałujących na Ren;

c) wodnych i ziemnych ekosystemów, które oddziałują lub mogłyby oddziaływać na Ren;

d) zlewnię Renu w zakresie, w jakim zanieczyszczenie tego obszaru substancjami szkodliwymi wpływa niekorzystnie na Ren;

e) zlewnię Renu w zakresie, w jakim obszar ten ma znaczenie dla zapobiegania powodziom i ochrony przeciwpowodziowej wzdłuż Renu.