Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o ochronie Renu

Artykuł 9
Sesje plenarne Komisji

1. Przewodniczący zwołuje Komisję na jedną sesję plenarną rocznie.

2. Na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej dwóch delegacji możliwe jest zwołanie zadzwyczajnych sesji plenarnych.

3. Przewodniczący przedstawia propozycję porządku dziennego obrad. Każda z delegacji ma prawo włączenia do porządku dziennego obrad kwestii, które chciałaby poruszyć.