Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o ochronie Renu

Artykuł 15
Języki robocze

Językami roboczymi Komisji są niemiecki, francuski i niderlandzki. Szczegółowe ustalenia znajdują się w regulaminie wewnętrznym Komisji oraz w przepisach finansowych.