Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o ratownictwie morskim

Artykuł 2
Stosowanie konwencji

Niniejszą konwencję stosuje się, gdy w państwie będącym jej Stroną, wszczęte zostanie postępowanie sądowe lub arbitrażowe dotyczące spraw regulowanych niniejszą konwencją.