Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o ratownictwie morskim

Artykuł 6
Umowy o ratownictwo

1. Niniejsza konwencja ma zastosowanie do wszelkich działań ratowniczych, chyba że z umowy wyraźnie albo w sposób domniemany wynika co innego.

2. Kapitan ma prawo zawierania umów o działaniach ratowniczych w imieniu armatora statku. Kapitan lub armator statku mają prawo do zawierania takich umów w imieniu właściciela mienia znajdującego się na statku.

3. Niniejszy artykuł w żaden sposób nie narusza postanowień artykułu 7 ani obowiązku zapobieżenia szkodzie w środowisku lub zmniejszenia jej rozmiarów.