Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o ratownictwie morskim

Artykuł 16
Ratownictwo osób

1. Od osób, które zostały uratowane, nie należy się żadne wynagrodzenie, jednak niniejszy artykuł nie narusza przepisów prawa krajowego w tym zakresie.

2. Ratującemu życie ludzkie, który brał udział w świadczeniu usług związanych z wypadkiem wymagającym działań ratowniczych, należy się słuszna część zapłaty przypadającej ratującemu za uratowanie statku lub innego mienia, lub zapobieżenie szkodzie w środowisku, lub zmniejszenie jej rozmiarów.