Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o ratownictwie morskim

Artykuł 17
Czynności świadczone w ramach istniejących umów

Zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji nie należy się żadna zapłata, chyba że świadczone usługi wykraczają poza zakres, jaki w sposób uzasadniony można uznać za należyte wykonanie umowy zawartej przed powstaniem niebezpieczeństwa.