Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o ratownictwie morskim

Artykuł 19
Sprzeciw wobec działań ratowniczych

Nie ma prawa do wynagrodzenia, zgodnego z niniejszą konwencją, ten, kto przedsięwziął czynności ratownicze wbrew wyraźnemu i uzasadnionemu sprzeciwowi armatora lub kapitana statku albo właściciela innego mienia znajdującego się w niebezpieczeństwie, które nie jest i nie było na statku.