Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o ratownictwie morskim

Rozdział IV
Roszczenia

Artykuł 20
Prawo zastawu morskiego

1. Niniejsza konwencja w żaden sposób nie narusza przywileju morskiego przysługującego ratującemu zgodnie z jakąkolwiek międzynarodową umową lub prawem krajowym.

2. Ratujący nie może egzekwować swojego przywileju morskiego, jeśli w sposób należyty zapewniono lub złożono odpowiednie zabezpieczenie jego roszczenia, obejmujące odsetki i koszty.