Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o ratownictwie morskim

Artykuł 22
Wynagrodzenie tymczasowe

1. Sąd właściwy dla roszczenia ratującego może wydać orzeczenie tymczasowe, zasądzając na rzecz ratującego wypłacenie, zaliczkowo, takiej kwoty, która zdaniem sądu będzie odpowiednia, biorąc pod uwagę wszelkie warunki, w tym istnienie zabezpieczenia, które są słuszne i uzasadnione okolicznościami sprawy.

2. W przypadku przyznania tymczasowego wynagrodzenia zgodnie z niniejszym artykułem, zabezpieczenie zapewnione zgodnie z artykułem 21 zostanie odpowiednio zmniejszone.