Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o ratownictwie morskim

Artykuł 26
Ładunki z pomocą humanitarną

Postanowienia niniejszej konwencji nie stanowią podstawy do zajęcia, aresztu lub zatrzymania ładunków humanitarnych ofiarowanych przez państwo, jeśli państwo to zgodziło się zapłacić za usługi ratownicze świadczone względem takiego ładunku.