Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowa Konwencja o ratownictwie morskim

Rozdział V
Postanowienia końcowe

Artykuł 28
Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie i przystąpienie

1. Niniejsza konwencja będzie otwarta do podpisu w siedzibie Organizacji od dnia 1 lipca 1989 r. do dnia 30 czerwca 1990 r., a następnie będzie dostępna do przystąpienia.

2. Państwa mogą wyrazić zgodę na związanie niniejszą konwencją poprzez:

(a)  podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcie lub zatwierdzenie;

(b)  podpisanie z zastrzeżeniem ratyfikacji, przyjęcie lub zatwierdzenie wymagające ratyfikacji, potwierdzenia lub zatwierdzenia oraz

(c)  przystąpienie.

3. Ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie nastąpi poprzez złożenie odpowiednich dokumentów do Sekretarza Generalnego.