Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Artykuł 5
Zawieszenie członkostwa.

1. Każdy członek Organizacji, który jest zawieszony w korzystaniu z praw i przywilejów członkostwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, będzie automatycznie zawieszony w korzystaniu z praw i przywilejów członkostwa Organizacji.

2. Każdy członek, który zalega z płatnością wkładów finansowych na rzecz Organizacji, nie będzie miał prawa głosu w Organizacji, jeżeli suma jego zaległości jest równa lub przewyższa sumę oszacowanych wkładów należnych od niego za dwa poprzednie lata budżetowe. Niemniej jednak każdy organ może udzielić prawa głosu takiemu członkowi, jeśli jest przekonany, że brak płatności był spowodowany przyczynami niezależnymi od tego członka.