Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Artykuł 16
Dobrowolne składki na rzecz Organizacji.

Zgodnie z przepisami finansowymi Organizacji Dyrektor Generalny może w imieniu Organizacji przyjmować dobrowolne składki na rzecz Organizacji, wliczając w to darowizny, zapisy i subwencje poczynione na rzecz Organizacji przez rządy, organizacje międzyrządowe i pozarządowe oraz inne źródła pozarządowe, z zastrzeżeniem, że warunki związane z taką dobrowolną składką pozostają zgodne z celami i polityką Organizacji.