Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Rozdział V
Współpraca i koordynacja.

Artykuł 18
Stosunki z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Organizacja będzie funkcjonować w stosunku do Organizacji Narodów Zjednoczonych jako jedna z organizacji wyspecjalizowanych przewidzianych w artykule 57 Karty Narodów Zjednoczonych. Jakiekolwiek porozumienie zawarte zgodnie z artykułem 63 Karty wymaga zatwierdzenia przez Konferencję na podstawie zalecenia Rady większością dwóch trzecich głosów członków obecnych i głosujących.