Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Artykuł 19
Stosunki z innymi organizacjami.

1. Dyrektor Generalny może, za zgodą Rady, z zastrzeżeniem przestrzegania zasad ustanowionych przez Konferencję:

a) zawierać porozumienia ustanawiające odpowiednie stosunki z innymi organizacjami systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz z innymi organizacjami międzyrządowymi i rządowymi;

b) kształtować odpowiednie stosunki z pozarządowymi i innymi organizacjami, których funkcjonowanie wiąże się z działalnością Organizacji; ustanawiając takie stosunki z organizacjami narodowymi, Dyrektor Generalny powinien konsultować się z zainteresowanymi rządami.

2. Z zastrzeżeniem takich porozumień i stosunków Dyrektor Generalny może nawiązywać robocze kontakty z tymi organizacjami.