Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Artykuł 27
Zastrzeżenia.

Do niniejszej konstytucji nie mogą być czynione żadne zastrzeżenia.