Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konstytucja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego

Artykuł 29
Teksty autentyczne.

Teksty niniejszej konstytucji są jednakowo autentyczne w językach arabskim, chińskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim.