Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Akt konstytucyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury

Artykuł III
Organy

Skład Organizacji obejmuje Konferencję Generalną, Radę Wykonawczą i Sekretariat.