Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Akt konstytucyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury

Artykuł VII
Międzynarodowe Komitety Współpracy

1. Każde państwo członkowskie, stosownie do swych uwarunkowań, podejmuje odpowiednie działania w celu powiązania pracy Organizacji z najważniejszymi grupami i instytucjami narodowymi, zainteresowanymi problemami oświaty, badań naukowych i kultury, najlepiej poprzez utworzenie narodowego komitetu, w którym będą reprezentowane instytucje rządowe oraz przedstawiciele tych różnorodnych grup.

2. W krajach, w których istnieją narodowe komitety do spraw UNESCO lub ośrodki współpracy, spełniają one rolę doradczą wobec swych delegacji narodowych na Konferencję Generalną oraz wobec swoich rządów we wszystkich sprawach dotyczących Organizacji. Odgrywają rolę łącznika w związku z wszystkimi zagadnieniami interesującymi Organizację.

3. Na żądanie jednego z państw - Członków Organizacja może delegować do komitetu narodowego tego państwa, na stałe bądź na pewien czas, członka swojego Sekretariatu, który uczestniczył będzie w pracach tego komitetu.