Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Akt konstytucyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury

Artykuł XV
Wejście w życie

1. Niniejszy Akt Konstytucyjny będzie przedłożony do zatwierdzenia. Akty ratyfikacyjne będą deponowane przy rządzie Wielkiej Brytanii.

2. Niniejszy Akt Konstytucyjny złożony będzie w archiwach rządu Wielkiej Brytanii; gdzie pozostanie otwarty do podpisu. Podpisy będą mogły być składane przed lub po złożeniu dokumentów przyjęcia. Przyjęcie będzie posiadało znaczenie tylko w wypadku, gdy będzie poprzedzone podpisem lub gdy podpis zostanie złożony po nim.

3. Niniejszy Akt Konstytucyjny wejdzie w życie, gdy zostanie przyjęty przez dwudziestu sygnatariuszy. Kolejne akceptacje nabiorą mocy natychmiast po ich zgłoszeniu.

4. Rząd Wielkiej Brytanii zawiadamiać będzie wszystkich Członków ONZ oraz Dyrektora Generalnego o wpływaniu wszystkich dokumentów akceptacyjnych, jak również o dacie, w której niniejszy Akt Konstytucyjny wejdzie w życie zgodnie z poprzednim paragrafem.