Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Akt konstytucyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury

W imię tego, niżej podpisani, posiadający odpowiednie upoważnienia, podpisali niniejszy Akt Konstytucyjny w języku angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są w równej mierze obowiązujące.

Wykonane w Londynie szesnastego listopada tysiąc dziewięćset czterdziestego piątego roku w jednym egzemplarzu w językach angielskim i francuskim. Odpowiednio poświadczone odpisy przekazane będą przez rząd Wielkiej Brytanii rządom wszystkich państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych.