Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejskie porozumienie o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców

Panstwa Czlonkowskie Rady Europy, sygnatariusze niniejszego porozumienia,zwazywszy, ze celem Rady Europy jest osiagniecie wiekszej jednosci pomiedzy jej czlonkami; chcac polepszyc sytuacje uchodzców w Panstwach Czlonkowskich Rady Europy; pragnac ulatwic stosowanie artykulu 28 Konwencji dotyczacej statusu uchodzców z dnia 28 lipca

1951 r. oraz punktów 6 i 11 jej zalacznika, w szczególnosci w sytuacji, w której uchodzca osiedlil sielegalnie na terytorium innej Umawiajacej sie Strony;

zainteresowane zwlaszcza okresleniem, w duchu liberalnym i humanitarnym, warunków, na jakich odpowiedzialnoscza wydanie dokumentu podrózy jest przekazywana z jednej Umawiajacej sie Strony do drugiej;

zwazywszy, ze pozadane jest jednolite uregulowanie tego problemu pomiedzy Panstwami Czlonkowskimi Rady Europy, uzgodnily, co nastepuje: