Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejskie porozumienie o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców

Artykuł 10

Porozumienie niniejsze wchodzi w zycie pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po uplywie jednego miesiaca po dniu, w którym dwa Panstwa Czlonkowskie Rady Europy wyrazily, zgodnie z postanowieniami artykulu 9, swoja zgode na zwiazanie sie tym porozumieniem.

W odniesieniu do jakiegokolwiek Panstwa Czlonkowskiego, które w terminie pózniejszym wyrazi zgode na zwiazanie sie nim, porozumienie to wejdzie w zycie pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po uplywie okresu jednego miesiaca po dniu podpisania lub zlozenia dokumentu ratyfikacyjnego, przyjecia lub zatwierdzenia.