Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Europejskie porozumienie o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców

Artykuł 15

Trudnosci zwiazane z interpretacjai stosowaniem niniejszego porozumienia beda rozwiazywane w drodze bezposrednich konsultacji pomiedzy wlasciwymi wladzami administracyjnymi oraz, jezeli zaistnieje taka potrzeba, droga dyplomatyczna.

Jakikolwiek spór pomiedzy Stronami dotyczacy interpretacji lub stosowania niniejszego porozumienia, który nie byl mozliwy do rozwiazania w drodze negocjacji lub za pomoca innych srodków, na zadanie jakiejkolwiek strony sporu, jest kierowany do arbitrazu. Kazda strona wyznacza arbitra, a dwóch arbitrów wyznacza superarbitra. Jezeli jakakolwiek strona nie wyznaczyla swojego arbitra w ciagu trzech miesiecy nastepujacych po zadaniu arbitrazu, jest on wyznaczany na zadanie drugiej strony przez przewodniczacego Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka. Jezeli ten ostatni jest obywatelem jednej ze stron sporu, zadanie to zostanie wykonane przez wiceprzewodniczacego Trybunalu lub, jezeli wiceprzewodniczacy Trybunalu jest obywatelem jednej ze stron sporu, przez pierwszego w hierarchii starszenstwa sedziego Trybunalu niebedacego obywatelem jednej ze stron sporu. Ta sama procedura bedzie przestrzegana, jezeli arbitrzy nie moga dojscdo porozumienia przy wyborze superarbitra.

Trybunal arbitrazowy ustanawia swoje wlasne reguly postepowania. Jego decyzje sa podejmowane wiekszoscia glosów. Jego wyrok jest ostateczny.