Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 31

Rada określa cła wspólnej taryfy celnej, stanowiąc na wniosek Komisji.