Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 183

W celu urzeczywistnienia wieloletniego programu ramowego Unia:

— określa zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uniwersytetów,

— określa zasady dotyczące upowszechniania wyników badań.