Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 345

Traktaty nie przesądzają w niczym zasad prawa własności w Państwach Członkowskich.