Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 356

Niniejszy Traktat zawiera się na czas nieograniczony.