Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego

Część IV
Skład i organizacja Trybunału

Artykuł 34
Organy Trybunału

Trybunał składa się z następujących organów:

(a) Prezydium;

(b) Wydziału Odwoławczego, Wydziału Orzekającego i Wydziału Przygotowawczego;

(c) Urzędu Prokuratora;

(d) Sekretariatu.