Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego

Artykuł 120
Zastrzeżenia

Do niniejszego statutu nie mogą być czynione żadne zastrzeżenia.