Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne

Artykuł XII

Odszkodowanie, które państwo wypuszczające jest zobowiązane zapłacić za wyrządzoną szkodę w myśl niniejszej Konwencji, określa się zgodnie z prawem międzynarodowym i z zasadami sprawiedliwości i słuszności w celu zapewnienia takiego wynagrodzenia szkody, które przywróci osobie fizycznej lub prawnej, państwu lub organizacji międzynarodowej, w której imieniu przestawiono roszczenie, stan, jaki stniałby, gdyby szkoda nie nastąpiła.