Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upełnomocnieni, złożyli swe podpisy pod niniejszą Umową. Sporządzono w trzech egzemplarzach, w miastach Moskwie, Londynie i Waszyngtonie, dnia dwudziestego drugiego kwietnia tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego ósmego roku.

Umowa weszła w życie w stosunku do Polski dnia 14 lutego 1969 r.