Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Regulamin dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej

Artykuł 9

Każdy jeniec wojenny winien, jeśli będzie pytany w tym przedmiocie, wyjawić swe prawdziwe nazwisko i stopień, a w razie gdyby przekroczył ten przepis, narazi się na ograniczenie praw, które przyznane są jeńcom wojennym jego kategorji.