Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

CZĘŚĆ I
ŻEGLUGA POWIETRZNA

Rozdział I
Ogólne zasady i zastosowanie Konwencji

Artykuł 1
Suwerenność

Umawiające się Państwa uznają, że każde Państwo posiada całkowitą i wyłączną suwerenność w przestrzeni powietrznej nad swoim terytorium.