Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Rozdział V
Warunki dotyczące statków powietrznych

Artykuł 29
Dokumenty pokładowe statku powietrznego

Każdy statek powietrzny Umawiającego się Państwa używany do żeglugi międzynarodowej powinien mieć na pokładzie następujące dokumenty, odpowiadające warunkom przepisanym w niniejszej Konwencji:

a) swoją kartę rejestracyjną,

b) swoje świadectwo zdatności do lotu,

c) odpowiednie licencje dla każdego członka załogi,

d) swój dziennik podróży,

e) licencję na pokładową stację radiową, jeżeli jest wyposażony w aparat radiowy,

f) listę imienną pasażerów z podaniem miejsca wejścia na pokład i miejsca przeznaczenia, jeżeli przewozi pasażerów,

g) manifest i szczegółowe deklaracje towarowe, jeżeli przewozi towary.