Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

CZĘŚĆ II
ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO LOTNICTA CYWILNEGO

Rozdział VII
Organizacja

Artykuł 43
Nazwa i skład

Niniejszą Konwencją tworzy się organizację pod nazwą: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Organizacja składa się ze Zgromadzenia, Rady i wszelkich innych organów, jakie mogą się okazać potrzebne.