Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Artykuł 44
Przedmiot działalności

Celem i przedmiotem działalności Organizacji jest rozwijanie zasad i techniki międzynarodowej żeglugi powietrznej oraz popieranie planowania i rozwoju międzynarodowego przewozu lotniczego w taki sposób, aby:

a) zapewnić bezpieczny i prawidłowy rozwój międzynarodowego lotnictwa cywilnego na całym świecie,

b) popierać umiejętności konstruowania i eksploatowania statków powietrznych dla celów pokojowych,

c) popierać rozwój dróg lotniczych, portów lotniczych i udogodnień dla żeglugi powietrznej do użytku międzynarodowego lotnictwa cywilnego,

d) zapewnić potrzebny ludom świata bezpieczny, regularny, sprawny i ekonomiczny przewóz lotniczy,

e) zapobiegać marnotrawstwu gospodarczemu spowodowanemu nierozsądną konkurencją,

f) zapewniać, by prawa umawiających się Państw były w pełni szanowane i aby każde umawiające się Państwo miało należytą możliwość eksploatowania międzynarodowych linii lotniczych,

g) unikać czynienia dyskryminacji między Umawiającymi się Państwami,

h) zwiększać bezpieczeństwo lotów w międzynarodowej żegludze powietrznej,

i) popierać w ogóle rozwój międzynarodowej cywilnej żeglugi powietrznej pod każdym względem.