Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Regulamin dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej

Artykuł 28

Zabrania się wydawania na łup miast lub miejsc nawet zdobytych szturmem.