Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Regulamin dotyczący praw i zwyczajów wojny lądowej

DZIAŁ III
O władzy wojennej na terytorjum państwa nieprzyjacielskiego

Artykuł 42

Terytorjum uważa się za okupowane, jeżeli faktycznie znajduje się pod władzą armji nieprzyjacielskiej.

Okupacja rozciąga się jedynie na te terytorja, gdzie ta władza jest ustanowiona i gdzie może być wykonywaną.