Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca statusu uchodźców

Artykuł 46
Zawiadomienia dokonywane przez Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych

Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych zawiadomi wszystkie Państwa-Członków Narodów Zjednoczonych i państwa nie będące członkami, o których mowa w artykule 39:

a) o oświadczeniach i zawiadomieniach, zgodnie z artykułem 1 ustęp B,

b) o podpisaniach, ratyfikacjach i przystąpieniach, zgodnie z artykułem 39,

c) o oświadczeniach i zawiadomieniach, zgodnie z artykułem 40,

d) o zastrzeżeniach i ich wycofaniu, zgodnie z artykułem 42,

e) o dacie wejścia w życie niniejszej Konwencji, zgodnie z artykułem 43,

f) o wypowiedzeniach i zawiadomieniach, zgodnie z artykułem 44,

g) o żądaniach rewizji, zgodnie z artykułem 45.