Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/3/217 A)

Artykuł 1

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.