Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/3/217 A)

Artykuł 19

Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.