Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/3/217 A)

Artykuł 22

Każdy człowiek ma jako członek społeczeństwa prawo do ubezpieczeń społecznych; ma również prawo do urzeczywistniania - poprzez wysiłek narodowy i współpracę międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i zasobami każdego Państwa - swych praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju jego osobowości.