Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Artykuł 16

Każdy ma prawo do uznawania wszędzie jego podmiotowości prawnej.