Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności [*]

Artykuł 50
Koszty działalności Trybunału

Koszty działalności Trybunału ponosi Rada Europy.