Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych

Dział IV

Artykuł 24

1. Komitet Ministrów będzie nadzorował realizację niniejszej Konwencji Ramowej przez Umawiające się Strony.

2. Strony, które nie są członkami Rady Europy będą uczestniczyć w systemie nadzorowania realizacji Konwencji zgodnie z trybem, który zostanie określony.