Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

Artykuł 19

1. Komitet ustala swój regulamin.

2. Komitet wybiera swoich urzędników na okres dwóch lat.