Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych

§ 10

Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie miała prawo używać szyfru, jak również wysyłać i otrzymywać swą korespondencję przez kurierów albo w walizach, którym będą przysługiwały takie same przywileje i immunitety, z jakich korzystają kurierzy i walizy dyplomatyczne.